Ledstatus

Ledstatus : leder vi kört med pistmaskin är följande : Tallbacken-Norrberg – Stråsjö – leden mot Ljusdal till Lungtjärn. Norrberg – Holmberg – Dalacampen – Hedviksfors – Ängebo . Leder vi sladdat är Friggesund – Dalacampen. Friggesund – stora kraftledningen – Sylberget – Holmberg. Hedviksfors – Furuberg . Hedviksfors – Läs mer…