Som förening är vi helt beroende av medlemsavgifter.
För att bli medlem: betala in 250kr på postgiro: 45 22 29 – 8 eller swisha till 1234 944 575

VIKTIGT! Skriv namn,adress och gärna telnr. på/i meddelanderutan.

Det går även att betala in ett frivilligt ledbidrag på samma postgiro.